Compact Laminat Uygulama Şekli

Seçimi yapılan 6 mm Compact Laminat paneller Panel yapıştırma Kiti sistemi uygulanarak cepheye işlenme yöntemidir.

 • Bina boyunca devam eden düşey taşıyıcıların cepheye bağlantısını sağlayacak Ø 12 mm saplamaların ankrajı için duvar yüzeyi belirli aralıklarla Ø 14 mm çapında delinerek çift kompanentli kimyasal dübel vasıtasıyla sabitlenir.
 • 30x40x1,5 mm kesitli kutu profiller (düşey taşıyıcı) ankrajı yapılan saplamalara kaynaklanır.
 • Kutu profillerin panel yapıştırılmayacak yüzeylerine antipas, panel yapışacak yüzeylere ise Panel Primer uygulaması yapılır.
 • Gelen plakalar mimari tasarım ve pencere boşlukları göz önüne alınarak ilgili ebatlarda modülasyona uygun kesilir.
 • Kesilen panellerin her yüzüne freze çekilerek pah kırılır.
 • Yapışmaya hazır panelin kutu profile rastlayan arka yüzüne Panel Primer uygulaması yapılır.
 • Panel yapışacak kutu profilin 10 mm’ lik alanına düşey istikamette çift taraflı montaj bandı çekilir.
 • Panel yapışacak kutu profilin 10 mm’ lik alanına Panel yapıştırıcı uygulanır.
 • Köşe birleşimlerine, cam cephe sövelerine gelen panellerin ilgili yüzeylerine lamba açılır.
 • Panel alt karkasa panel kesiti kalınlığında derz bırakacak şekilde yapıştırılır.
 • Cephe temizlenerek uygulama tamamlanır.